Hüsnükabul
Güzel Kelimeler Mekanı

Hüsnükabul

Arapça kökenli hüsnükabul sözcüğü; hoş karşılamak, iyi ağırlamak, güler yüz göstermek anlamlarında kullanılır. Kıymetli değerleri ifade eden, çok olumlu bir kelimedir.


Hüsnükabul; tam kelime anlamıyla hoş karşılamayı anlatır. Arapça güzellik anlamına gelen ‘hüsn’ ile benimseme manasındaki ‘kabul’ kelimelerinin birleşiminden oluşur. 

Bir kimsenin, bir olayın veya durumun hoş karşılandığını, kabul edildiğini anlatmak için kullanılabilir. Genelde bu kelimenin ‘hüsnükabul göstermek’ olarak kalıplaştığını görürüz. 

Hürmet ve saygı anlamları da içeren bu söz; geleni, getirenden dolayı hoşnutlukla kabul etmeyi ifade eder. 

Roman ve şiirlerde de sıkça yer alır… “Ayrılmak da varmış haydi, buna da hüsnükabul. Bütün kalbimle özlüyorum seni İstanbul…”

Lütfen telefonunuzu dik konuma getiriniz.